Subvencije

Pri odločitvi za vgradnjo toplotne črpalke vam ekosklad subvencionira nakup. Več na
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html